GNOME Developer

Как да се сдобием с най-актуалната версия на po-файловете

Понеже често възниква въпорсът Кои версии на po-файловете да превеждаме и как да се сдобием с тях?, тук е обяснено как да направите това.

po-файловете съдържат съответствията между оригиналната версия на интерфейса и българския превод. Тази система за интернационализация се нарича gettext.

Напоследък в Gnome все повече се използва и XML. Един XML файл съдържа всички налични преводи. Затова чрез intltool се извършва връзката със системата gettext. Така оригиналният xml-файл може да се раздели и включи в традиционните po-файлове. Това е удобство за преводачите.

Има два начина да се сдобиете с необходимите po-файлове - труден и лесен. Лесният е много бърз, но за сметка на това може да сте затруднени с процеса на тестване на превода. Трудният начин ви дава някои екстри, като например изходния код на цялата програма, която ще превеждате. Първо ще обясня трудния начин, защото иначе кой ще се навие да го прави ;-). Така или иначе е добре да прочетете за какво става дума.

Ако трудният начин ви се стори много труден, не се безпокойте ;-). Лесният е наистина много лесен.

Труден начин за сдобиване с po-файл
 1. Избор на пакет
 2. Започваме с това да си изберете приложение за превод (засега системните пакети ги оставаме настрана). Изберете си приложение, което ви харесва, защото ще се наложи да го тествате и да проверявате удачни ли са преводите. Когато работите с приложение, което харесвате, ще правите нещата като за себе си, а не като задължение. Задължително е да обявите в dict@linux.zonebg.com, че започвате работа по превода, за да не се получава дублиране на усилията. Ако някой е започнал вече работа над приложението, не се притеснявайте - изберете друго, а на това, което са ви отмъкнали ще можете да редактирате превода и да търсите грешки. Може и да се разберете с другия преводач да работите заедно или вие да поемете грижата за превода.

 3. Научаване на името на пакета
 4. Отивате на сайта на системата Бонсай на проекта GNOME и започвате да тъсите името на пакета, който ви интересува. Той най-често съвпада с името на програмата, но може и малко да се различава. Ще примерите по нататък ще бъдат за пакетите balsa и galeon. Първият от тях използва само gettext, а вторият и intltool.

 5. Изтегляте пакета чрез CVS
 6. Изтегляте си чрез CVS най-последната версия на програмата. Това става много лесно, като въвеждате следната команда в терминал:

  cvs -d:pserver:anonymous@anoncvs.gnome.org: login

  Ще получите следния въпрос:

  (Logging in to anonymous@anoncvs.gnome.org)

  CVS password:

  Натискате [enter] и продължавате. С login се връзвате към даден cvs сървър. Командата се изпълнява само първия път, когато се свържете с него за който и да е модул. Оттук нататък няма нужда от нея.

  Въвеждате следната команда:

  cvs -z3 -d:pserver:anonymous@anoncvs.gnome.org:/cvs/gnome co ime_na_paketa

  Тази команда означава следното:

  cvs
  команда cvs
  -z3
  степен на компресия на файловете, докато ги дърпа от мрежата. По-голяма цифра означава по-голяма компресия, обаче над 3 се натоварват основните сървъри на GNOME, така, че не ги ползвайте. Допълнителното компресиране не е чак толкова голямо.
  -d:pserver:anonymous@anoncvs.gnome.org:
  с опцията -d обозначавате с кой метод, с кое потрбителско име, към кой сървър ще се свържете и къде се намира главната директория на CVS
  pserever
  метод подходящ за анонимно свързване
  anonymous
  името на анонимния потрбител ;-)
  anoncvs.gnome.org
  името на сървъра, към който се свързваме
  /cvs/gnome
  главната директория на CVS
  co
  съкращението на командата checkout, с която дръпвате целия модул при вас
  ime_na_modula
  името на модула, който ще дръпнете. В конкретния пример е или balsa или galeon.

 7. Ако връзката със CVS се разпадне
 8. Чакате да се зареди всичко. Ако връзката със сървъра се разпадне, повтаряте точка 3 от същата директория както и предишния път и тегленето продължава (като изпускате стъпката с login). CVS се грижи, ако има някакви изменения между двата опита за теглене, да се снабдите с най-актуалните версии.

 9. Използват ли се в пакета intltool?
 10. Трябва да разберете дали в пакета се използва модула intltool. Прегледайте файловете configure.in и Makefie.am. Ако там се споменава нещо за XML, значи най-вероятно се използва. Ако го има, прескачате следващата точка и отивате към точката за опресняване чрез intltool, иначе продължавате към стандартно опресняване на po-файла.

 11. Стандартно опресняване на po-файла
 12. Влизате в директорията на пакета (името й съвпада с това на пакета), отивате в поддиректория po. Ако няма bg.po или bg_BG.po файл, значи досега никой не е превеждал. Тогава правите:

  ./update.pl --pot

  и получавате най-актуалния pot-файл (той е шаблон на po файловете). Него трябва да превеждате. Копирате го като bg.po и започвате да превеждате.

  Ако има bg_BG.po или bg.po значи вече някой е работил. Трябва просто да обновите файла, за да се включат новите елементи на интерфейса. Понеже вече бъгарските преводи са в bg.po, ако има bg_BG.po, първо трябва да го преименувате:

  mv bg_BG.po bg.po

  След това пишете:

  ./update.pl bg

  и започвате работа. Ако сте попаднали на проект, в който няма скрипт update.pl, обаче е на място най-новия imе_na_paket.pot файл и имате стар български превод bg.po, можете да си опресните превода чрез командите:

  msgmerge bg.po ime_na_paketa.pot > bg-new.po

  mv bg-new.po bg.po

  И пак започвате работа ;-)

 13. Опресняване чрез intltool
 14. Пакетът galeon използва intltool. Със самите програми от intltool можете да се снабдите по някой от следните начини:

  1. слагате си дистрибуцията на Gnome на фирмата Ximian от www.ximian.com. Пускате програмата за управление на пакети red-carpet и инсталирате чрез канала Ximian Gnome Desktop.
  2. изтегляте си изходния код от ftp://ftp.gnome.org/pub/GNOME/stable/sources/intltool/
  3. дистрибуцията Mandrake cooker ги има

  Отивате в поддиректорията po. Ако няма bg.po или bg_BG.po, правите:

  intltool-update --pot

  копирате galeon.pot в bg.po и започвате да го превеждате.

  ако има bg_BG.po или bg.po, значи не почвате от нулата. Понеже българските преводи са в bg.po файловете, първо правите:

  mv bg_BG.po bg.po

  и след това:

  intltool-update bg

  И превеждате bg.po

 15. Изпращане на превода
 16. Когато сте готови, правите проверка на превода, както и на заглавната част на po-файла. След което пращате bg.po.gz или bg.po.bz2 на dict@linux.zonebg.com, както и на Павел Чолаков и обяснявате откъде сте взели файла и къде трябва да се сложи.

  След това редовно проверявате Бонсай дали превода е обновен. Отивате на името на пакета, след това на po и виждате дали има вече обновен bg.po. Ако всичко е наред - следващата версия автоматично ще си дойде с български превод без да е нужно той да се инсталира допълнително.

 17. Проверка всичко ли е преведене?
 18. Преводът на един пакет не се изчерпва с po-файла. Прочетете упътването за превод на GNOME. Затова е добре да си дръпнете целия пакет. Плюс това, когато се появи нова версия е достатачно само да отидете в директорията на пакета, да напишете:

  cvs up

  и отново се сдобивате с най-последните версии и започвате да превеждате.

Не забравяйте, че сървърите за анонимен CVS достъп anoncvs.gnome.org, се синхронизират със cvs.gnome.org веднъж в денонощието. Чрез Бонсай можете да проверявате най-актуалното състояние на cvs.

Лесен начин за сдобиване с po-файл
 1. Избирате си пакет.
 2. Проверявате дали някой не работи по него.
 3. Отивате на страниците за статуса на преводите на Gnome.
 4. Проверявате статуса на проекта за български език.
 5. В табличката на съответното място има връзка към най-актуалния po-файл.
 6. Теглите, превеждате и процедирате нататък както е описано по трудния начин ;-).

Връзки към основния сайт за разработчици на GNOME:

Начало | Новини | Най-новото | Архитектура | Документация | Инструменти | Как да се присъединим | Външни ресурси | Проекти | Карта на сайта

Последно обновяване на сайта: 2002/08/20 14:42:08

al_shopov@web.bg

Сайтът на проекта GNOME-BG се хоства от: SourceForge Logo